Privacybeleid 5K Overtake Run

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de 5K Overtake Run en het privacy statement heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website 5kovertakerun.nl in het beheer van Haag Atletiek, te weten:

www.5kovertakerun.nl

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar Haag Atletiek op de website 5kovertakerun.nl en in haar mailingen naar verwijst. Haag Atletiek adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Haag Atletiek

Haag Atletiek is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Haag Atletiek.

Haag Atletiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411833. Haag Atletiek is gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag aan de Laan van Poot 353 A en bereikbaar via het e-mailadres secHaag@gmail.com.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De website 5kovertakerun.nl kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u aan te melden voor een evenement.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Haag Atletiek op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Haag Atletiek optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Haag Atletiek plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Haag Atletiek op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Haag Atletiek optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Haag Atletiek plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Haag Atletiek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Haag Atletiek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website 5kovertakerun.nl aan Haag Atletiek verstrekt. Haag Atletiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens zoals door u verstrekte geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en club.

Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Persoonlijke voorkeuren noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van een opdracht, zoals voorkeuren voor deelname aan bepaalde activiteiten.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Haag Atletiek gebruikt verkregen persoonsgegevens via de website 5kovertakerun.nl in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u als klant sluiten in het kader van het uitvoeren van de opdracht en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Haag Atletiek kan uw persoonsgegevens delen met aan Haag Atletiek gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Haag Atletiek kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Haag Atletiek rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Haag Atletiek heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

De website 5kovertakerun.nl maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

het IP-adres van de bezoeker;

de datum en tijd van het bezoek;

de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

de op onze website bezochte pagina‘s;

informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Haag Atletiek zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Haag Atletiek samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden op de website 5kovertakerun.nl:

Functionele cookies
Haag Atletiek plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Haag Atletiek maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op de website 5kovertakerun.nl kunt u mogelijk informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Haag Atletiek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Haag Atletiek over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@5kovertakerun.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Haag Atletiek, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Haag Atletiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Haag Atletiek of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Haag Atletiek neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Haag Atletiek via info@5kovertakerun.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Haag Atletiek omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@5kovertakerun.nl.

Publicatiedatum: 25 september 2020
Laatste wijziging: 25 september 2020